Sanningens triumf

Text & Musik: Josef Tingbratt

I ytlighetens sal vandrar du fram
I sällskap men ändå alldeles ensam
En tävling utan vinnare och mål
Rinner ut i förgänglighetens skål

Då väcks din dolda längtan efter sanningens triumf
När lögnens skuggor dränks av kärleks ljus
Då möter du din önskan om att andas nådens luft
En öppen väg till livet som aldrig någonsin tar slut

En kväll som inte ger dig några svar
Du kunde inte fylla alla krav
Men alla dessa drömmar som du glömt
Lämnar kvar ditt hjärta tomt och tömt

Då väcks din dolda längtan efter sanningens triumf
När lögnens skuggor dränks av kärleks ljus
Då möter du din önskan om att andas nådens luft
En öppen väg till livet som aldrig någonsin tar slut