Guds son har kommit ner – Digital singel

Guds son har kommit ner – text

Text & Musik: Jeanette Alfredsson & Josef Tingbratt

Stjärnorna, lyser kallt
Ett barnskrik ljuder ut
Mänskobarn i ett stall
En moder som andas ut

En oro och förväntan
Ett svar på världens längtan

I samma trakt, i lågans sken
Långt ifrån fest och fröjd
Änglars prakt, en himmelsk scen
Ära till Gud i höjd

Ett budskap till de ringa
Som fick höra sången klinga

Ära, ära i höjden. Guds son har kommit ner.
Hosianna i höjden försoning han oss ger.

Maktens män, från Österland
Reste mot stjärnans ljus
Kärleken i barnets hand
Långt ifrån maktens hus

Ett löfte som infrias
Guds egen son Messias

Ära, ära i höjden. Guds son har kommit ner.
Hosianna i höjden försoning han oss ger.

Mitt i all oro bland stallets dammiga bräden
Så visste Maria att stunden förändrade världen
Det barnet som lindats och lagts på plats för att vila
Var frälsaren som kom för att hela vår världs befria

Ära, ära i höjden. Guds son har kommit ner.
Hosianna i höjden försoning han oss ger.

I ett barn, vi frälsning får
Himmelens offerlamm
För vår skull, genom hans sår
Offrad på korsets stam

Releaseinformation

Album: Guds son har kommit ner
Text & Musik: Jeanette Alfredsson & Josef Tingbratt
Artist: Jeanette Alfredsson & Josef Tingbratt feat. Rotad
Producent mixning och arrangemang: Marcus Barck Sigvardsson
Musiker: Marcus Barck Sigvardsson
Körarrangemang: Monica Frick Alexandersson
Körsång: Sånggruppen Rotad (Erika Svennberg, Elsa Wikholm, Evelina Halén, Louise Svennberg, Linnea Quint, Hanna Vårelid, Freddie Svennberg och Jonathan Svennberg)
Skivkonvolutdesign: Alexandra Lyckelid